Historiske Markeringer

Golden Days står bag flere vigtige historiske markeringer.

100-året for kvinders kommunale valgret blev markeret i København.

Skole200 fejrede 200 år med dansk undervisningspligt.

Golden Days producerer spektakulære installationer i byrummet.

Golden Days koordinerede markeringen af 200-året for Kierkegaards fødsel.