Vores historie

Golden Days blev grundlagt i 1993, hvor en række kulturinstitutioner i hovedstaden gik sammen om at arrangere en festival med fokus på guldalderen i København. Første festival fandt sted i 1994 og efterfølgende hvert andet år i september. 

I takt med at festivalen voksede, flyttede festivalen i 2002 fokus fra guldalderen og har siden inviteret danskerne til at opleve alt fra Christian 4.s København til det moderne gennembrud og mellemkrigstiden. I dag finder festivalen sted hvert år i september med fokus på specifikke historiske perioder eller temaer, der går på tværs af historien.

Sideløbende med festivalen har vi på sekretariatet varetaget planlægningen og gennemførelsen af en lang række øvrige kulturelle aktiviteter og samarbejder i København. Blandt andet foreningen Museer i København og Omegn, markeringen af 100-året for kvinders kommunale valgret, markedsføringen af Bikubefondens Publikumspris og i 2013 markering af Søren Kierkegaard 200 år fødselsdag