Det er vi

Man siger, at hvis du vil vide noget om dig selv, må du vide noget om din historie. Så jeg vil godt anbefale det der Golden Days-noget.

Tue Track, Malk De Koijn, Kultursøndag på P1 september 2014

Golden Days er en non-profit kulturorganisation, der formidler viden, historie og kultur på en levende, inddragende og aktualiserende måde. Golden Days sekretariatet består af et stærkt hold af medarbejdere, der har kvalifikationer og kompetencer på tværs af mange fagområder. Vi er specialister i nyskabende kulturformidling, projektledelse, facilitering og koordinering af netværk, udvikling af debatskabende arrangementer, markedsføring og publikumsanalyse. 

Vi deltager aktivt i dialogmøder, foredrag, debatter og seminarer om blandt andet byudvikling, historieformidling, kommunikation og kulturpolitik- og betragter det som en central del af det at være en netværksorganisation både at bidrage med viden og erfaringer og lære af andre